Phục Hòa: Trên 431 tỷ đồng thực hiện các công trình giao thông

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, từ năm 2004 đến nay, huyện Phục Hòa đã đầu tư 431 tỷ 394 triệu đồng để thực hiện 171 dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn.

Giao thông xã Đại Sơn (Phục Hòa) bê tông hóa giúp người dân đi lại, vận chuyển mía nguyên liệu thuận tiện.

Đến nay, 81,9 km đường huyện đã được cứng hóa. Đường xã, thị trấn đã phát triển được 209,1 km, gồm 53,2 km mặt đường bê tông xi măng, trên 1 km mặt đá nhựa; 3 km đường đá dăm; 141,6 km mặt đường cấp phối; 10,3 km mặt đường đất chưa cứng hóa.

Đường thôn xóm do chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm (Nhà nước cấp xi măng), đã xây dựng được trên 90 km đường bê tông thôn xóm, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 7 tỷ 468 triệu đồng, nhân dân đóng góp 10 tỷ 498 triệu đồng.

Qua đó, hệ thống các công trình giao thông của huyện tương đối hoàn chỉnh, thường xuyên được quan tâm đầu tư nâng cấp đảm bảo việc đi lại.

Xuân Lam

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2020. Theme by Ketinhot.net.